Wie ben jij?

Leer jezelf beter kennen!

Mensen verschillen van elkaar.

Als je:

 • andere mensen en jezelf beter wilt leren begrijpen
 • effectiever met mensen en situaties wilt omgaan
 • conflicten wilt herkennen en voorkomen
 • prettiger met anderen wilt samenwerken
 • prettiger met anderen wilt samenleven

Dan is het goed om jezelf beter te leren kennen. Een analyse van jouw persoonlijkheid is dan een mooi instrument voor je.

Wie ben jij

Je persoonlijkheid bepaalt in grote mate hoe je handelt en reageert in bepaalde situaties. Met het inzicht van je persoonlijkheid kun je jezelf en anderen beter begrijpen. Hierdoor kan je je persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten.

Ik kan een persoonlijkheid analyse voor je uitvoeren. Deze analyse is gebaseerd op het DISC model. Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston dit DISC model. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag en tussen taak- en mensgericht. Menselijk gedrag kan is afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

Het DISC model brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatieconflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Het DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen  (D, I, S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Het DISC model geeft inzicht in je communicatievoorkeuren en is veelzijdig toepasbaar.

Hier een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen:

 • Dominant: Extravert, taakgericht, gedreven
  Het D-type is vooral resultaat gericht.
 • Interactief: Extravert, mensgericht, prater
  Het I-type is vooral op interactie met anderen gericht.
 • Stabiel: Introvert, mensgericht, team[player
  Het S-type is vooral gericht op relaties en processen.
 • Consciëntieus: Introvert, taakgericht, analytisch
  Het C-type is vooral gericht op denken, accuratesse en kwaliteit.